Arnaud Booij

Arnaud (mr. dr.) is sinds 2008 Mfn en IMI geregistreerd mediator.  Zijn werkwijze is praktisch en probleemoplossend. Hij is gespecialiseerd in het oplossen van conflicten in de boardroom/met en tussen aandeelhouders, in het familiebedrijf, in de professionele dienstverlening, vooral als er ook financiële of fiscale kwesties spelen.
Arnaud treedt regelmatig op als facilitator en onafhankelijk voorzitter. Hij is gepromoveerd op het thema ‘aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden’ en heeft daarmee inzicht in situaties waarin bedrijven en haar bestuurders in problemen kunnen raken.

Arnaud is als docent verbonden aan de Universiteit Leiden en is gedurende 12 jaar als rechter-plaatsvervanger werkzaam geweest. Als docent verzorgt hij onder meer de cursussen ‘conflicten in de boardroom’ en ‘oplossen van fiscale conflicten’. Hij heeft de commissarissenopleiding bij Nyenrode gevolgd.
Arnaud is voorzitter geweest van het Platform Business Mediation en is nog voorzitter van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM).
Arnaud is ook werkzaam als advocaat gespecialiseerd in het oplossen van fiscale geschillen en geschillen met financiële toezichthouders.
Arnaud is beschikbaar voor mediations in het Engels

Email: [email protected]

Mobiel: +31 621 63 91 29