Onze aanpak

Trusted partner voor oplossingsgerichte begeleiding

Een complex vraagstuk of een vastgelopen onderhandeling? Wij doen voor u wat nodig is om een duurzame oplossing te bereiken.

Door nauw samen te werken met alle partijen komen de beste oplossingen tot stand. Hier committeren wij ons aan. Door onze wezenlijke interesse in de mensen en in wat er aan de hand is komen wij met partijen snel tot de kern.

Door ervaring in het bedrijfsleven en de advocatuur hebben wij oog voor de zakelijke, bestuurlijke en commerciële belangen van partijen. Wij begeleiden processen voor ondernemingen in het bedrijfsleven, de zorg- en culturele sector en voor grote overheidsinstellingen en infrastructurele organisaties.

Duurzame oplossingen door onderlinge overeenstemming

Stone Partners voorziet in gespecialiseerde procesbegeleiding om te komen tot besluitvorming rond grote en complexe issues, geschillen over samenwerking en escalerende conflicten. Wij focussen op het verbeteren van het contact en de communicatie tussen partijen en geven inzicht in de patronen. Hierdoor worden partijen, elk voor zich en gezamenlijk, gestimuleerd om na te denken over hun belangen en de mogelijke opties om tot een oplossing te komen. Zo kan veelal de gang naar de rechter worden voorkomen. Dit scheelt veel tijd, energie en hoge kosten. Van nog groter belang is de continuïteit van de zakelijke relaties en de reputatie van een organisatie. Bovendien biedt een onderlinge regeling een veel breder palet aan oplossingen dan gelijk of ongelijk krijgen bij de rechter en partijen zullen deze afspraken gemotiveerder nakomen.

Neutraal, respectvol en vertrouwelijk

Wij bieden procesbegeleiding door duidelijke sturing. Wij zijn neutraal en werken op basis van strikte geheimhouding. Tegelijkertijd zorgen wij dat alle betrokkenen zich gehoord en erkend voelen. Veelal met een gezamenlijk gedragen voor alle partijen aanvaardbare oplossing als resultaat.