Trusted Partners bij zakelijke mediation, onderhandelen, procesbegeleiding, bemiddeling en advies bij governance aangelegenheden en bij complexe geschillen en transacties.

Onze overtuiging

Wij geloven niet in onoplosbare conflicten.  Toch lukt het partijen soms niet om zelf de oplossing te zien. Stone Partners helpt mensen en organisaties bij het krijgen van inzicht waardoor goede oplossingen ontstaan.

Onze werkwijze

Stone Partners voorziet in een zorgvuldig proces. Met betrokkenen wordt het hele speelveld uitgediept voordat aan oplossingen wordt gewerkt.  We gaan tot het uiterste om een toekomstbestendig eindresultaat te bereiken.

Onze kernwaarden

Integriteit, professionaliteit, nieuwsgierigheid en betrouwbaarheid. Kortom rock solid.

Wat wij doen

Ons Team

Onze professionals hebben jarenlange ervaring in o.a. zakelijke mediation, onderhandelingsbegeleiding en samenwerkingsgeschillen. Minstens zo belangrijk: zij hebben verschillende achtergronden in het bedrijfsleven en de advocatuur.

Melinda Warmelink

Melinda Warmelink

Geregistreerd MfN-mediator. Gespecialiseerd in zakelijke mediation, onderhandelen en samenwerkingsgeschillen. Daarnaast begeleidt zij boardroom evaluaties.
Dirk Cohen Tervaert

Dirk Cohen Tervaert

Geregistreerd MfN-mediator. Sinds 2005 gespecialiseerd in zakelijke geschillen, conflicten in de gezondheidszorg en conflictpreventie op RvC- en RvB -niveau. Uitgebreide ervaring met internationale fusies, overnames en complexe onderhandelingssituaties.
Ruth van Andel

Ruth van Andel

Advocaat en mediator. Gespecialiseerd in arbeidsrecht, pensioenrecht en medezeggenschapsrecht. Heeft ruime ervaring in (internationale) arbeidsrelaties en samenwerkingsvraagstukken.
Bas Maassen

Bas Maassen

Voormalig Private Equity principal, econometrist. Heeft ruime ervaring in complexe transacties en governance vraagstukken
Caroline van der Zwet

Caroline van der Zwet

Ervaren MfN-registermediator en advocaat. Gespecialiseerd in arbeidsgeschillen, samenwerkingsgeschillen en boardroomconflicten. Bindend adviseur en mediator in medezeggenschapsgeschillen.
Peter van Barneveld

Peter van Barneveld

Voormalig longarts en ziekenhuisbestuurder. Uitgebreide ervaring met alle denkbare conflicten in de (ziekenhuis) zorg.
Carol Hessels-Wiertsema

Carol Hessels-Wiertsema

Geregistreerd MfN-mediator. Na 25 jaar bedrijfsleven ruime ervaring met alle vormen van zakelijke samenwerkingsvraagstukken en verandertrajecten.
Annelies van Herwijnen

Annelies van Herwijnen

Geregistreerd Mfn-mediator, zakelijke mediations, begeleid onderhandelen en samenwerkingsgeschillen. Adviseur op het gebied van strategie, social enterprise governance, business ontwikkeling en financiën.