Trusted Partners bij zakelijke mediation, onderhandelen, procesbegeleiding, bemiddeling en advies bij governance aangelegenheden en bij complexe geschillen en transacties.

Onze overtuiging

Wij geloven niet in onoplosbare conflicten.  Toch lukt het partijen soms niet om zelf de oplossing te zien. Stone Partners helpt mensen en organisaties bij het krijgen van inzicht waardoor goede oplossingen ontstaan.

Onze werkwijze

Stone Partners voorziet in een zorgvuldig proces. Met betrokkenen wordt het hele speelveld uitgediept voordat aan oplossingen wordt gewerkt.  We gaan tot het uiterste om een toekomstbestendig eindresultaat te bereiken.

Onze kernwaarden

Integriteit, professionaliteit, nieuwsgierigheid en betrouwbaarheid. Kortom rock solid.

Wat wij doen

Ons Team

Onze professionals hebben jarenlange ervaring in o.a. zakelijke mediation, onderhandelingsbegeleiding en samenwerkingsgeschillen. Minstens zo belangrijk: zij hebben verschillende achtergronden in het bedrijfsleven en de advocatuur.

Melinda Warmelink

Melinda Warmelink

Geregistreerd MfN-mediator. Gespecialiseerd in zakelijke mediation, onderhandelen en samenwerkingsgeschillen. Daarnaast begeleidt zij boardroom evaluaties.

Melinda Warmelink studeerde rechten in Amsterdam aan de UvA. Na een carrière in het bedrijfsleven bij Numico als marketeer en later als national accountmanager voor Ahold heeft zij een consultancy kantoor opgezet. Ze werkte oa voor verschillende internationale retail organisaties en ziekenhuizen. Sinds 2003 richt zij zich op zakelijke mediation en onderhandelingen. Zij begeleidt tal van aandeelhoudersgeschillen, fusies van medische maatschappen en complexe zaken in de energie sector, de infrastructuur en de luchtvaart. Zij is opgeleid door het Amsterdams ADR Instituut en verzorgt in company masterclasses in mediation en onderhandelen. Melinda Warmelink wordt veel gevraagd bij complexe meer partijen onderhandelingen en boardroom issues. Zij is een van de oprichters van Stone Partners.

Dirk Cohen Tervaert

Dirk Cohen Tervaert

Geregistreerd MfN-mediator. Sinds 2005 gespecialiseerd in zakelijke geschillen, conflicten in de gezondheidszorg en conflictpreventie op RvC- en RvB -niveau. Uitgebreide ervaring met internationale fusies, overnames en complexe onderhandelingssituaties.

Na zijn studie wiskunde en econometrie vervulde Dirk Cohen Tervaert diverse functies in marketing, finance en supply bij Shell. In 1989 trad hij toe tot de Board of Directors van Deli Universal Inc, en werd hij algemeen directeur van Koninklijke Jongeneel. Vanaf 1994 was hij CEO en Chairman of the Board van Deli. Dirk Cohen Tervaert doet zakelijke mediations oa in de energie- en telecom sector, de overheidssector, private equity en franchise organisaties. Ook geeft hij in company masterclasses mediation en onderhandelen. Sinds september 2011 maakt Dirk deel uit van het JAMS international panel of mediators and arbitrators. Hij is één van de oprichters van Stone Partners.

Ruth van Andel

Ruth van Andel

Advocaat en mediator. Gespecialiseerd in arbeidsrecht, pensioenrecht en medezeggenschapsrecht. Heeft ruime ervaring in (internationale) arbeidsrelaties en samenwerkingsvraagstukken.

Ruth van Andel studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt sinds 1987 als advocaat waarvan het grootste deel als partner en hoofd van de sectie Arbeidsrecht & Pensioen bij Clifford Chance. Zij heeft deze sectie in 1994 opgezet. Ruth heeft diepgaande ervaring in complexe onderhandelingen over pensioenen bij fusies en overnames. Zij adviseert veel (internationale) bedrijven bij fusies en ontvlechtingen over arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Ook begeleidt zij vertrouwelijke onderzoeken en rapporteert deze zeer gevoelige kwesties aan Raden van Bestuur. Ruth heeft ervaring als Commissaris en Toezichthouder. Zij is nu Toezichthouder oa bij Stichting Jeugdsportfonds Nederland en de Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem. Sinds 2013 richt Ruth zich op mediation en partner evaluatie. Ruth van Andel is een van de oprichters van Stone Partners.

Bas Maassen

Bas Maassen

Voormalig Private Equity principal, econometrist. Heeft ruime ervaring in complexe transacties en governance vraagstukken

Bas Maassen studeerde Econometrie aan de Universiteit van Brabant te Tilburg. Hij startte zijn carrière bij AEF BV als organisatieadviseur. Na 5 jaar stapte hij over naar ING, waar hij diverse functies heeft vervult. De laatste was die van oprichter en managing director bij ING Leveraged Finance. In 2001 trad hij toe tot het private equity huis NPM Capital, waar hij tot 2013 heeft gewerkt. Bij NPM Capital was hij betrokken bij vele overnames en exits, en hij was commissaris bij diverse participaties. Vanaf 2013 werd hij zelfstandig adviseur en begeleidde diverse ondernemingen in M&A transacties of bij strategische en transformationele vraagstukken. Tevens vervulde hij een aantal commissariaten en bestuursfuncties. Momenteel is hij commissaris bij NL Healthcare en van Loon Vlees BV, voorzitter van de stichting Dogon Vrouwen Initiatief en lid van de hoofdcommissie OP Zuid.

Peter van Barneveld

Peter van Barneveld

Voormalig longarts en ziekenhuisbestuurder. Uitgebreide ervaring met alle denkbare conflicten in de (ziekenhuis) zorg.

Peter van Barneveld studeerde geneeskunde en promoveerde aan de Rijksuniversiteit in Groningen.
Na zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in de longziekten.
Zijn eerste jaar als longarts werkte hij als chef de clinique van het beademingscentrum van het Academisch Ziekenhuis in Groningen.
In 1985 trad hij toe tot de maatschap van vrij gevestigde longartsen in het Sint Elisabeth’s of Groote Gasthuis te Haarlem.
Als longarts was hij drie jaar lid en acht jaar voorzitter van het bestuur van de medische staf.
In 2011 werd hij bestuursvoorzitter van het Kennemer Gasthuis. Onder zijn leiding werd een grote reorganisatie in het Kennemer Gasthuis doorgevoerd en werd de fusie met het Spaarneziekenhuis succesvol tot stand gebracht.
Zijn opleiding tot mediator deed Peter bij het ADR instituut in Amsterdam.
Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stadsschouwburg en Philharmonie te Haarlem, voorzitter van de stichting NH Media, (voorheen RTV NH en RTV Noord-Holland) en is hij lid van het college van Regenten van het Elisabeth van Thuringenfonds.